“Geen tocht bij scharrelkippen met overdekte uitloop”

Het stalklimaat is een sterkbepalende factor in elke pluimveestal.

Bij De Zeeuwse Kip in Wolphaartsdijk (vlakbij Goes) maken ze gebruik van warmwater-heaters geleverd door Multiheat omdat alle drie de scharrelkipstallen voor vleeskuikens voorzien zijn van een overdekte uitloop en dan is een goede luchtstroom essentieel. De heaters zijn afgehangen nadat de nieuwe stallen gerealiseerd waren om een gelijke druk, overdruksituatie te creëren. De installatie bestaat verder uit een inlaatkoker die de verse lucht inmengt en naar behoefte frisse lucht in de stal brengt. Henk en Boris Noordhoek van De Zeeuwse Kip zijn zeer tevreden over de werking van de systemen: “De mooie verdeling van de kippen door de stal geeft aan dat de luchtstroom optimaal is.”

Boris Noordhoek, zoon van Henk Noordhoek, weet nog goed hoe de eerste contacten met Multiheat tot stand zijn gekomen: “Ik was met mijn vader bij een stalbouwer voor een offerte en toen zei mijn vader dat hij al een poosje met het idee rondliep om de lucht van bovenuit de stal naar binnen te laten komen. Toen vroeg hij aan mij of ik dat ook logisch vond. Ik zei direct dat het een goed idee was en toen hebben we Wilfred van Donkersgoed van Multiheat benaderd en zo is het allemaal tot stand gekomen. Die wens was er al langer en dat was het moment om dit ook te realiseren.”

De samenwerking tussen Noordhoek en Multiheat gaat al vijftien jaar terug. Samen met Sommen Computersystemen (systeeminstellingen) hebben ze zich ingezet om dit systeem op de Rav-lijst te krijgen. En al die jaren zijn ze bij Noordhoek Broilers, tegenwoordig meer bekend als De Zeeuwse Kip, zeer tevreden over de werking van de heaters. Henk Noordhoek: “We hebben nooit geen kinderziektes gehad, hij draaide in één keer goed. We laten ook in deze stal de eieren uitbroeden, vanwege dit klimaatsysteem gaat dat hier ook makkelijker dan in de andere stallen. Dat blijkt uit de data die we bijhouden, maar we merken ook dat er geen tocht vanuit wintergarten de stal inkomt. De kip gaat hierdoor net zo gemakkelijk naar binnen als naar buiten.

De diergezondheid is heel goed: mooie egale verdeling over de stal, gezonde mest en een zeer goed kwaliteit van het eindproduct. Het Multiheat-systeem werkt voor ons echt perfect.” Boris vult zijn vader aan: “Vanaf het begin af aan is het stalklimaat stabiel. Qua uitbroeden zien we ook duidelijk verschil. We kunnen hier de temperatuur een graad lager houden omdat de luchtcirculatie beter is. We zien niks wat beter of anders zou moeten lopen dan dat het nu gaat. In het begin is het altijd even zoeken naar de juiste instellingen, maar daarna hebben we eigenlijk nooit meer iets hoeven aanpassen.”

Simpel en effectief

Volgens Van Donkersgoed van Multiheat is dat ook de kracht van het klimaatsysteem. “De simpelheid en effectiviteit zorgt voor optimale klimaatbeheersing. In feite is dit systeem ook niet nieuw. De warmwater-heaters bestaan uit standaard dingen die je vaak in een stal ziet, alleen zit het nu op een andere plek en is het voorzien van inlaatventielen. De zwarte kokers die door het dak naar beneden komen zijn voorzien van kleppen die de hoeveelheid frisse lucht die binnengelaten wordt bepalen. Die kleppen zijn regelbaar naargelang de fase waarin een ronde zich bevindt. Het tweede onderdeel is de schacht – een koker bovenop de heater – en die zorgt voor aanzuiging van de gemengde luchtstromen. Tot slot gaat de lucht door de heater en als het nodig is, wordt daarin de lucht op temperatuur gebracht (verwarmt, red.), waardoor er altijd een optimale luchtstroom en – verdeling plaatsvindt.”

De Zeeuwse Kip

Ze noemen het zelf liever geen concept, maar willen dat hun kippen en producten een eigen gezicht kregen. Dat is gelukt want (regionale) herkenbaarheid heeft de naam De Zeeuwse Kip inmiddels gekregen. Naast de vereisten, die nodig zijn voor Beter Leven 1-ster, doen vader en zoon Noordhoek nog extra moeite om de producten, die De Zeeuwse Kip levert, zo goed mogelijk in de markt te zetten. “Al onze kippen zijn in Zeeland geboren, dat is een eerste vereiste. Maar daarnaast voeren we ze bij met luzernebalen, maken we eigen voer met zestig procent eigen producten (maïs, tarwe en veldbonen). We vinden het belangrijk dat de consument weet wat die eet en koopt. Daar nemen we onze verantwoordelijkheid voor. De eisen die Beter Leven 1-ster stelt, is voor ons de ondergrens en daar boven doen wij er alles aan om De Zeeuwse Kip uniek te maken: uitkomen in de stal, energieneutraal, voer mengen, de ruiven, de zitstokken en pikstenen zijn allemaal maatregelen die op eigen initiatief genomen zijn. We zijn pas begonnen om dit in de markt te zetten en hopen dat we aan het begin staan van iets heel moois.”

De heaters van Multiheat dragen duidelijk bij aan die doelstellingen doordat de technische resultaten ronde na ronde zo goed zijn dat de pluimveehouders uit Wolphaartsdijk ook daadwerkelijk kunnen denken aan kwaliteitsverbetering. Van Donkersgoed: “Vooral bij scharrelkippen, zoals De Zeeuwse Kip, is het belangrijk om met de overdekte uitloop (onderdeel van Beter Leven 1-ster, red.) erbij geen tocht te creëren. Dit soort overdruk, gelijkdruk-systemen worden dan ook steeds belangrijker voor met name deze groep pluimveehouders. We merken het aan de interesse uit de sector. Steeds meer pluimveebedrijven stappen over op dit soort systemen, omdat het ook de enige goede manier is om scharrelkippen en wintergarten te combineren zonder stijgende ziekten- en uitvalcijfers.”

3 dec 2019 – Pluimveekrant – Oktober 2019