Onze Roots: De Oversteek

onze roots de oversteek

Al vele eeuwen verdienen velen in Zeeland de kost in de belangrijkste bestaansbron in de provincie: de landbouw. Ook de geschiedenis van De Zeeuwse Kip en Het Zeeuwse Hert gaat ver terug. In vervolg op het eerste deel, waarin Rinus Noordhoek de basis legde voor de hedendaagse boerderij, staan we nu stil bij hoe Henk Noordhoek in de voetsporen van zijn vader trad.

Andere kant van de dijk

Zoals dat vroeger gebruikelijk was, hadden beide zonen van Rinus Noordhoek oren naar het overnemen van de boerderij. Henk vond de diversiteit van het akkerbouwbedrijf van zijn vader interessant, maar zag zelf meer in een veehouderij. “In die tijd waren de mengvoerfabrieken in opkomst, waarbij de vraag naar kippenhouderijen steeds verder groeide. Ook gold toen voor koeienhouderijen al een quotum. De graanprijs stond laag en zodoende was het voor mij een logische en verantwoorde keuze om een kippenboerderij te starten. De eerste boerderij in Zeeland op grotere schaal, we hadden toen 32.000 kippen”, licht Henk toe.

Pionieren en zoeken naar de ideale mix

Nu is kennisdeling veel meer aanwezig dan vroeger, in de beginjaren was het voor Henk erg pionieren. “Mijn vader had natuurlijk wel wat kippen rondlopen op de boerderij, maar dat was niks in vergelijking met het houden van vleeskippen. Ik had dus eigenlijk helemaal geen ervaring. In die tijd liep ik mee met een zogenaamde boervoorlichter. Daarmee bezocht ik verschillende boerderijen en vormde ik mij een beeld van hoe mijn boerderij er idealiter uit moest komen te zien. Wat wel leuk is, is dat de vleeskippen die ik in het begin hield van oorsprong van hetzelfde ras afstamden als de kippen van mijn vader vroeger. In Zeeland waren er toen nog nauwelijks kippenhouderijen. Nu broeden we de kippen zelf uit op de boerderij, maar in het begin kwamen de vleeskuikens uit Brabant.” Nu is Henk zelf verantwoordelijk voor het contracteren van voerfabrieken en slachterijen, toentertijd was er echter sprake van een voerwinstgarantie en kwamen daar de contracten uit voort. “Dat gaf zekerheid en is ontstaan door de vraag naar en het stimuleren van meer kippenhouderijen. In die tijd werkte ik nauw samen met een voervoorlichter om het hele voedingsprogramma op te zetten. In de beginjaren volgde ik punctueel alle berekeningen en kwam het voer compleet binnen. Naarmate ik onze dieren beter leerde kennen, ben ik alles verder tot in detail gaan verfijnen qua stalinrichting, voedingsgrondstoffen etc.”

Doorlopend blijven verbeteren

Dat viel ook samen met de uitbreiding van de boerderij. “In 1990 startte ik met de eerste stal. In 1995 kwam daar een tweede stal bij en vanaf toen ben ik zelf de voeding gaan afstemmen. De grondprijzen waren toen nog niet zo hoog, er zat geen onderpand op en opschalen was relatief makkelijk. Door een staatsgarantie en de marge op de vleesproducten was het rendabeler om meer volume te maken. In het jaar 2000 is onze derde stal gebouwd.” In 2015 maakte de boerderij de officiële overstap naar het 1 ster Beter Leven keurmerk. “In de provincie Zeeland waren wij een van de eerste. In overleg met de provincie, slachterij en met het oog op dierenwelzijn kregen wij toen toestemming om verder uit te breiden. Zo konden de stallen nog ruimer worden opgezet en kwam er een grote uitloop aan de stallen. Hierdoor werden we steeds interessanter voor slachterijen met mooie contracten als gevolg.

Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag investeren we veel in de meest optimale omstandigheden zodat de kippen de rust en ruimte hebben om zo natuurlijk mogelijk op te groeien. We willen met onze kippenboerderij het milieu zo min mogelijk belasten. We gaan respectvol om met onze kippen en de natuur. In alle facetten van het productieproces: van het uitbroeden van de eieren op de boerderij tot de verwerking en de verpakking van het kippenvlees. Inmiddels is onze boerderij volledig energieneutraal met dank aan onze eigen houtkachel die draait op snoeihout uit de buurt en zonnepanelen.”

Trots

“Als boer ben ik trots op onze producten en trots op de duurzame manier waarop wij boeren. Doordat we ook rechtstreeks aan de consument verkopen is de keten klein en heeft het vlees een duidelijke herkomstgarantie. We hebben een mooi verhaal om te vertellen. Waar ik ook trots op ben is dat mijn zoon Boris ervoor gekozen heeft om ook mee te werken op de boerderij. Hij brengt weer nieuwe inzichten en zo blijven we samen leren en optimaliseren. Om ons heen zien we wel eens stallen die blijven switchen in keuzes of nog steeds met dezelfde stalcomputer werken. Ik ben van mening dat als je dingen wilt veranderen, je duidelijke keuzes moet maken en daar ook echt voor gaat. Het geeft enorm veel nieuwe energie om samen met mijn zoon na te denken over nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we inmiddels 10 hectare land met onze herten erop, zijn we trots op Het Zeeuwse Hert en De Zeeuwse Kip en hebben we onze eigen wijngaard. We blijven nieuwe mogelijkheden zien!”

In het derde en laatste deel spreken we Boris Noordhoek over zijn visie op boeren anno 2021.