In gesprek met de Pluimveedierenarts van De Zeeuwse Kip

Pluimveedierenarts Maarten van den Berg van Poultry Vets brengt een controlebezoek aan de boerderij van De Zeeuwse Kip. We spreken met Maarten over de inhoud van zijn werk.

“Ik ben nu zo’n 5 jaar betrokken als pluimveedierenarts bij De Zeeuwse Kip, eigenlijk vanaf de omschakeling van regulier kippenbedrijf naar het concept De Zeeuwse Kip. Ik heb de opstart van De Zeeuwse Kip mogen begeleiden onder de vleugels van dierenarts drs. ing. Sible Westendorp.”

Sturen op details

Maarten is afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie pluimvee. De passie voor pluimvee zat er al vroeg in. “Ik ben geboren op een gemengd landbouwbedrijf met leghennen en melkkoeien en vanuit mijn stages binnen de pluimveesector werd mij steeds meer duidelijk dat pluimvee de specialisatie is die bij mij past. Mijn belangrijkste werkgebieden nu zijn vleeskuikens en leghennen. Het mooie aan de pluimveesector vind ik de invloed die je kunt hebben op alle facetten die een rol spelen bij het welzijn van de kippen. Denk aan voer, water, omstandigheden van de stal etc. en dat je hier nauwkeurig op kunt sturen voor een zo optimaal mogelijke leefomgeving voor de kippen. Bij andere landbouwhuisdieren is het lastiger om op zulk detailniveau te sturen.”

Maarten geeft aan dat de samenwerking met De Zeeuwse Kip heel open is. “Ik breng minimaal 1x per maand een bezoek aan De Zeeuwse Kip en heb ook een open communicatie met de andere betrokkenen binnen de keten zoals de broederij, voerspecialist en verwerker. Met elkaar streven we naar zo optimaal mogelijke omstandigheden voor het welzijn van de kippen en de kwaliteit van het product.”

“Met elkaar streven we naar zo optimaal mogelijke omstandigheden voor het welzijn van de kippen en de kwaliteit van het product.”

Opstart van groot belang

Tijdens zo’n bezoek als vandaag controleert Maarten o.a. de algemene gezondheid van de vleeskuikens. “Ik bekijk het gedrag van de kuikens, hoe gedragen zij zich in de stallen, hoe lopen ze rond, nemen ze de voeding en het water goed op en als de situatie erom vraagt bekijk ik de kwaliteit van bijvoorbeeld de darmen en de lever op kuikenniveau. Met name de gezondheid van de darmen heeft een grote invloed op het algehele gestel van een kuiken. Ik kijk dan ook mee met de samenstelling en verhoudingen van het voer wat De Zeeuwse Kippen krijgen. Daarnaast adviseer ik over de positionering van het voer. Hoe wordt het ‘aangereikt’ aan de kippen?”

Maarten vertelt dat de start van de kuikens heel belangrijk is. “In welke temperatuur komen de kuikens ter wereld, hoe wordt omgegaan met daglicht en ventilatie, welke voerstrategie wordt ingezet op welk moment van het groeiproces? Hierbij overleg ik met de nutritionist van De Zeeuwse Kip. Ook als er overgeschakeld wordt naar een andere voersamenstelling kijk ik mee.”

Ziektedruk verlagen

Naast dat Maarten als pluimveedierenarts nauw betrokken is bij de opstart van de kuikens, is zijn werk er ook op gericht mogelijke ziektedruk zo veel mogelijk te verlagen. “Dat zit hem eigenlijk in de eerdergenoemde factoren van optimale balans tussen voeding, water, omstandigheden in de stal. Bijkomend voordeel voor De Zeeuwse Kip is dat er weinig pluimvee in de omgeving is en dat De Zeeuwse Kip werkt met 3 stallen.”

“Verder is ons werk ook vastgelegd in het bedrijfsgezondheidsplan en hanteren Henk en Boris dat als uitgangspunt in hun werk. Maar ons advies is om bij twijfel of calamiteiten altijd contact met ons op te nemen. Zeker omdat wij bij eventuele klachten binnen 24 uur al een uitslag hebben als het bijvoorbeeld gaat om darm- en mestonderzoek. Op die manier kunnen we het kuiken dan gericht ondersteunen. Daarnaast verzorg ik ook de verplichte monsternames op het bedrijf zoals de salmonellacontrole en de bloedmonstername. Door onze nauwe betrokkenheid bij De Zeeuwse Kip helpen we om ziekten te voorkomen en waarborgen we de gezondheid van de kippen en de kwaliteit van het eindproduct.”

“De extra aandacht die hier besteed wordt aan de opstart van de kuikens door o.a. het temperaturen van de broedeieren en de kuikens betaalt zich terug in de algemene diergezondheid.”

Hoge gezondheidsstatus

De Zeeuwse Kip heeft een hoge gezondheidsstatus. Dat komt niet enkel omdat de boerderij gelegen is in een gebied met weinig pluimvee. Maar juist ook door de zorg en aandacht die Henk en Boris geven aan de kuikens. “De extra aandacht die hier besteed wordt aan de opstart van de kuikens door o.a. het temperaturen van de broedeieren en de kuikens betaalt zich terug in de algemene diergezondheid”, sluit pluimveedierenarts Maarten af.