Wat eet De Zeeuwse Kip? Het werk van een nutritionist

Deze vraag stelde we onlangs aan nutritionist André de Ruijter. André is al 30 jaar werkzaam bij De Hoop Mengvoeders.

De Hoop Mengvoeders is een voerfabriek, gespecialiseerd in voer voor pluimvee en ondersteunt De Zeeuwse Kip bij alle aspecten die van invloed zijn op het voer voor de groei en het welzijn van de vleeskippen.

Het werk van een nutritionist

“Als nutritionist ben ik betrokken bij het ontwikkelen en verder optimaliseren van voerprogramma’s voor pluimvee, waarbij ik mij in mijn werk met name richt op het voer voor vleeskuikens. In dit vakgebied speelt kennis een enorm belangrijke rol. Ik onderzoek vanuit literatuur en praktijkcases de behoeften van de moederdieren en vleeskuikens als het gaat om de groeifases waarin zij zich bevinden. En dan gaat het om de behoeften van energie, eiwitten, vitamines, mineralen etc. In ons werk is het enorm belangrijk om die behoeften van de kippen en kuikens goed in te schatten. Wanneer hebben zij welke nutriënten nodig en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de juiste grondstoffen die voorzien in die specifieke behoeften in het voer terecht komen.”

Samenwerking met De Zeeuwse Kip

André is nauw betrokken bij De Zeeuwse Kip en is verantwoordelijk voor de afstemming van het voer voor de kippen. “Niet alle vleeskuikens zijn hetzelfde. De Zeeuwse Kip is een langzaam groeiende kip. De samenstelling van het voer wordt nauwkeurig uitgemeten, zodat de kip langzaam kan groeien tot een mooie vleeskip. Wat onderscheidend is aan het voer van De Zeeuwse Kip, is dat we zoveel mogelijk werken vanuit de grondstoffen die De Zeeuwse Kip zelf verbouwt op de akkers rondom de boerderij of aankoopt uit de regio. Denk hierbij aan tarwe, maïs en veldbonen. Deze grondstoffen vormen de basis van het voer voor De Zeeuwse Kippen.”

Boris van De Zeeuwse Kip vertelt: “Naast dat we met André na elke ronde evalueren hoe het groeiproces is gegaan en of er aanpassingen gedaan moeten worden in het rantsoen, analyseert hij dus ook onze zelf verbouwde grondstoffen op voederwaardes en maakt hiermee de totale samenstelling van het voer.”

André vult aan: “Als voerleverancier draaien we hier dus eigenlijk de vraag om, we gaan uit van de eigen kracht van De Zeeuwse Kip en wij vullen het voer aan met vitamines, mineralen en aminozuren. Zo ontstaat het complete voer voor de kippen. Prachtig om zo met elkaar te kunnen werken met lokaal geproduceerde Zeeuwse grondstoffen en zo het regionale karakter van De Zeeuwse Kip te benadrukken.”

Geen standaard

André legt uit dat niet elke groeicyclus hetzelfde is. Vleeskuikens van jongere moederdieren hebben bijvoorbeeld soms minder groeipotentie. Door optimalisatie van de nutriënten kun je het groeiproces van de kuikens zo goed mogelijk ondersteunen. “Mijn werk reikt verder dan puur het voer. Ook de omstandigheden waarin het kuiken opgroeit zijn van invloed op het groeiproces. Denk bijvoorbeeld maar aan de temperatuur in de stal. De warmtebron bij De Zeeuwse Kip draait niet op gas, maar is een houtkachel die op snoeihout uit de omgeving draait. De juiste temperatuur in de stal is van belang. We begeleiden en adviseren boer Boris en Henk en zijn voor hen een vraagbaak en kijken mee of het voer op de juiste manier wordt verstrekt. Het samenspel tussen alle partijen rondom De Zeeuwse Kip is enorm belangrijk, zo schakelen we ook direct met de dierenarts en werken we gezamenlijk aan een gezond, kwalitatief eindproduct. We hebben met elkaar veel contactmomenten.”

Kennis en onderzoek

Naast het doen van literatuuronderzoek, bestudeert André in samenwerking met de Universiteit Leuven doorlopend de groei van kuikens en de behoeften van kuikens in de verschillende groeifases. “De behoeften van kuikens veranderen naar mate ze groter worden. Op basis van dit wetenschappelijke onderzoek kunnen we een nauwkeurige inschatting maken welke gehaltes er in het voer moeten zitten. Het verrijken van onze kennis is nooit klaar.”

Voor De Zeeuwse Kip is actuele kennis van groot belang: “Zo kijkt André nu met ons mee of we bijvoorbeeld een eiwitbron als soja kunnen vervangen door de door onszelf verbouwde veldbonen”, vertelt Boris.

“Uiteindelijk gaat het er in ons werk om dat we de vleeskip in zijn natuurlijke omgeving met voeding gezond houden, zorgen voor een evenwichtige darmflora waardoor de kip eventuele ziektes kan weerstaan door de juiste samenstelling van het voer op het juiste moment. Een gezonde kip kan gezond groter groeien en uit statistieken blijkt ook dat gezonde dieren het beste presteren. Een hele mooie uitdaging om elke dag mee bezig te zijn!”, sluit André af.

Neem een kijkje in onze stal!