“De Zeeuwse Kip is pionier in de pluimveesector”

In gesprek met pluimveespecialist Henk-Jan Schuurman van De Hoop Mengvoeders over de intensieve samenwerking binnen de pluimveeketen van De Zeeuwse Kip.

Specialist in voerprogramma’s

“De samenwerking tussen De Hoop Mengvoeders en De Zeeuwse Kip gaat inmiddels al 15 jaar terug. Ikzelf ben sinds 1,5 jaar betrokken bij De Zeeuwse Kip”, introduceert Henk-Jan zich. De Hoop Mengvoeders is een voerfabriek, gespecialiseerd in voer voor pluimvee en ondersteunt De Zeeuwse Kip bij alle aspecten die van invloed zijn op het voer voor de groei en het welzijn van de vleeskippen.

“Ik adviseer De Zeeuwse Kip intensief over het voedingsassortiment. Maar daar blijft het niet bij. Wij zijn echt een ketenpartner. Dit betekent dat onze deskundigheid verder gaat dan voeding alleen. Zo informeren wij De Zeeuwse Kip ook over de gezondheid van het pluimvee, in nauwe afstemming met de dierenarts, en geven we up-to-date informatie over de marksituatie en afzetmogelijkheden. Daarnaast kijken we mee naar het klimaat in de stallen en het water- en voermanagement op de boerderij van De Zeeuwse Kip.”

Voeding in balans: van moederdier tot kuiken

Henk-Jan onderstreept het feit dat De Hoop echt een samenwerkingspartner is van De Zeeuwse Kip. “Je moet het eigenlijk zo zien dat wij samen met alle betrokkenen in de hele keten De Zeeuwse Kip zo optimaal mogelijk proberen te houden. Wij verzorgen de voeding van de vleeskuikens van De Zeeuwse Kip, maar dat begint bij dit concept al bij de moederdieren en de hanen. Die krijgen al het door ons nauwkeurig afgestemde voer. En op het moment dat de kuikens hier op de boerderij zijn uitgebroed, volgen wij de voeding weer op. Met De Zeeuwse Kip werken we dus heel erg nauw samen met de broederij, de dierenarts en de slachterij. Onze communicatie verloopt via korte lijnen. Daarin kunnen we De Zeeuwse Kip wel uniek noemen. Dat we zo open en transparant met elkaar samenwerken, met elkaar de complete keten proberen te verbeteren met als doel een zo mooi mogelijk eindproduct realiseren. Dat geeft enorm veel energie!”

Focus op pluimveesector

De kippen van De Zeeuwse Kip mogen conform de geldende richtlijnen maximaal 45 gram per dag groeien. “De Hoop Mengvoeders is gespecialiseerd in pluimvee. In onze gecertificeerde voerfabriek maken wij alleen voer voor pluimvee. Daarin zijn we uniek en het enige bedrijf in Nederland. Onze afzetmarkten zijn pluimveebedrijven in Nederland, België en Duitsland. Onze focus ligt dus enkel en alleen op de pluimveesector, waarvoor wij verschillende voedingsprogramma’s hebben ontwikkeld. Wij zien het houden van vleeskuikens als topsport, waarbij we op elk gewenst moment moeten kunnen bijsturen als het gaat om de voersamenstelling als de situatie hierom vraagt. Wij geloven alleen in maatwerktoepassingen waarbij de richtlijnen, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.”

Pioniers in de pluimveesector

Boris van De Zeeuwse Kip vertelt: “Deze meer intensieve samenwerking tussen De Hoop Mengvoeders en De Zeeuwse Kip is zo’n 2 jaar geleden ontstaan. Vanuit onze eigen visie over het concept De Zeeuwse Kip hebben wij toen de samenwerking met De Hoop geïntensiveerd om te komen tot een nog nauwkeuriger voer-op-maat programma. Een voerprogramma dat aansluit bij onze eigen omstandigheden met een partner die flexibel is als het gaat om het invullen van onze wensen en verwachtingen. Wij hebben een heel duidelijk beeld bij het hele concept van De Zeeuwse Kip, de duurzame manier waarop het product tot stand komt en de smaak van het uiteindelijke eindproduct. Voeding speelt hierbij een cruciale rol. Maar wij willen zelf, als De Zeeuwse Kip zijnde, aan de knoppen blijven zitten, kunnen bijsturen als wij zien dat dat nodig is vanuit het gedrag en behoefte van de kippen. Zo willen we zelf het rantsoen van de kippen ondersteunen vanuit hetgeen wij zelf verbouwen op de akkers rondom onze stallen. Een open samenwerking tussen dierenarts, voerfabriek, broederij en slachterij is dan onmisbaar om met elkaar te werken aan een mooi en smaakvol eindproduct. De Hoop geeft ons die ruimte, denkt met ons mee en vult aan met actuele (markt)kennis. Dat geeft vertrouwen en stelt ons in staat het gehele proces tot in detail te optimaliseren.” Henk-Jan vult aan: “Ik denk dat we wel kunnen stellen dat vader Henk en zoon Boris pioniers zijn in de pluimveesector. Onze samenwerking komt vanuit een andere benadering, waarbij de communicatie niet via de gebruikelijke ‘volgorde’ verloopt, maar dwars door de keten heen. Ook de open, directe samenwerking die wij hebben met de dierenarts van De Zeeuwse Kip ervaren wij als zeer prettig. Zo kunnen we snel op veranderingen inspelen en de hoogwaardige kwaliteit blijven bewaken.”

“Wat ons samenbrengt is het continue streven naar de hoogste en meest constante kwaliteit. Een duidelijke visie, elkaar scherp houden en innoveren. Zo kijkt De Hoop continue met ons mee hoe wij stappen kunnen zetten op het gebied van het rantsoen en het gebruik van verschillende producten uit de regio zoals tarwe en veldbonen. Met elkaar buigen we ons over alle puzzelstukjes”, sluit Boris af.

Wat eet De Zeeuwse Kip?

In nauwe samenwerking met nutritionist André de Ruijter van De Hoop Mengvoerders wordt er nauwkeurig gerekend om het voer van De Zeeuwse Kip zo goed mogelijk te optimaliseren. Maar wat eet De Zeeuwse Kip nu eigenlijk? Je lees hier binnenkort meer over op onze website.