Vlees van Zeeuwse hertenfarm

Zeeland is een nieuw streekproduct rijker: Het Zeeuwse Hert. Vader Henk en zoon Boris Noordhoek uit Wolphaartsdijk fokken edelherten en drijven de enige hertenfarm in Zuidwest-Nederland.

Het eerste vlees van hun ‘boerderijherten’ is sinds afgelopen weekeinde online te bestellen. ,,‘Loopvlees’ is het beste vlees hè. Zo mals…”

Een hertenfarm aan de Bokkeweg. Toepasselijker kan niet. Op de weiden grazen twee moederroedels met in totaal 70 hindes en 65 kalfjes. In de stal dartelen er ook nog wat rond, omdat door de overvloedige regenval te veel grasland kapot is getrapt. Daartussen snuffelen enkele bronstige bokken, naarstig op zoek naar gewillige dames. Het gaat er vooralsnog kalm aan toe. Alleen het burlen van de grootste bok doorklieft zo nu en dan de polderstilte. ,,Die bok kunnen ze in het dorp horen. Hij kan een hoop kabaal maken.”

Autocross

Het Zeeuwse Hert is één van de vijf commerciële hertenvleesfarms in Nederland. Zo’n drie jaar geleden begonnen Henk en Boris aan een avontuur. Boris’ broer John stuitte tijdens een autocross in Brabant op een hertenhoeve. ,,We zijn er heen gereden en toen heb ik meteen maar 17 herten gekocht. We zochten naast onze 70.000 scharrelkippen namelijk een neventak”, grijnst vader Henk. Daarmee was het hek van de dam. Wat ook hielp is dat Boris, afgestudeerd bedrijfseconoom, de boerderij boven het kantoor verkoos. Boris: ,,Koeien of schapen, dat is niks nieuws. Herten fokken is een uitdaging. Hoe je dat? We hebben veel moeten uitvogelen. Een edelhert vraagt geduld, je kunt de beesten niet dwingen. Je moet leren hun gedrag te lezen, want het zijn best gevaarlijke dieren. Een moederdier zal haar kalf met hand en tand verdedigen. Een bronstige bok jaagt je meteen de wei uit. Dankzij een Belgische veearts en collega-hertenhouders konden we onze kennis opbouwen.”

Dierenwelzijn en respect voor het hert staat voorop bij de Noordhoeks. De negen weiden bieden de herten maximaal comfort. Henk: ,,Onze zoon Rens heeft uitgeplozen wat edelherten allemaal eten. Naast kort gras zijn dat takjes van hagen, fruit van hoogstamfruitbomen, vlieren, hazelnoten en eikels. Die bomen en hagen hebben we dus aangeplant. Allemaal inheemse planten. Ja, we hebben fors geïnvesteerd, ook in een speciale hangconstructie waarin we een hert kunnen helpen bij een behandeling en een geboorte, wat overigens zelden voorkomt.”

Kringlooplandbouw

 ’s Winters kunnen de dieren op stal worden gezet. Daar staat dan vooral kuilvoer en voederbieten op het menu. Hoofdzakelijk komt dat van eigen akkers en weilanden. De hertenmest zorgt weer voor voeding van de weiden. Volgens Boris past de extensieve hertenfarm geheel in het straatje van landbouwminister Carola Schouten. ,,Natuurinclusief, kringlooplandbouw, korte ketens, inheems vee, streekproduct, we doen het allemaal hier.”

Slachthuis

De keten is heel kort, want de heren hertenfokkers verkopen het vlees – van bief tot stoverij – in pakketten vanuit huis. ,,Anders is er aan niks aan te verdienen. We willen ook dicht bij de consument staan.” De herten blijven anderhalf jaar op de boerderij. Daarna worden ze geslacht bij een slachthuis in Brabant. Per dier levert dat 40 tot 50 kilo vlees op. Dat gaat weer terug naar Wolphaartsdijk, waar het in vriescellen wordt bewaard. De bestelling loopt via de website. Het vlees kan worden afgehaald op vrijdag en zaterdag. Het Zeeuwse Hert bezit inmiddels het predikaat Zeker Zeeuws, ten teken dat het om een erkend streekproduct gaat. En nee, het is geen wild, het is fantastisch fokvlees, zeggen de Noordhoeks. ,,Wij noemen het boerderijhert.”

Bambi

Een hert is een wild dier, maar heeft mede door films als Bambi een hoog knuffelgehalte. Zonde om zulke lieverds op te peuzelen, klinkt het nogal eens op sociale media. Boris heeft daar wel enig begrip voor. ,,Kijk, iedereen moet zijn eigen keuze maken. Wij gaan graag in gesprek, maar met sommige dierenactivisten is dat lastig omdat ze niet open staan voor een dialoog. Wij kunnen laten zien dat wij zorgvuldig en respectvol met onze edelherten omgaan.”

Edelhert

Het edelhert (Cervus elaphus) is het grootst op het land levende zoogdier van Nederland. Na de eland is het de  grootste soort uit de familie van de hertachtigen in Europa. Het edelhert heeft in de zomer een roodbruine vacht, die in de winter grijsachtig bruin wordt. Een volwassen mannetje kan 2.10 meter hoog worden en 200 kilo wegen. Met zijn graas- en woelgedrag maakt het edelhert plaats voor andere dieren en planten. Ze spelen dus een rol bij het onderhoud van het landschap.

Lees het hele artikel op de website van PZC